Andrzej Philips

KANCELARIA ADWOKACKA

Andrzej Philips

Kancelaria Adwokacka Andrzeja Philipsa

Adwokat Andrzej Philips zawód prawnika wykonuje już od 30 lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra prawa uzyskał w 1980r. Ukończył aplikację sędziowską prowadzoną przez Sąd Okręgowy w Kaliszu. W 1982r. został asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym w Krotoszynie, gdzie sprawował funkcję przewodniczącego wydziału cywilnego. Zajmował się również wydziałem rodzinnym, prowadził sprawy karne (głównie w zakresie uchylonym do ponownego rozpoznania) oraz orzekał w Komisji do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi. Nominację na stanowisko Sędziego Sądu Rejonowego w Krotoszynie otrzymał w 1983r. Od 1 czerwca 1984r. do 30 listopada 1987r. orzekał w wydziale cywilnym Sądu Rejonowego w Poznaniu. W grudniu 1987r. został wpisany na listę radców prawnych i podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Poznaniu na stanowisku koordynatora Zespołu Radców Prawnych. W grudniu 1989r. został wpisany na listę adwokatów Izby Poznańskiej i podjął w 1990r. pracę w Zespole Adwokackim nr 12 w Poznaniu. Od 1992r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką. Bezpośrednio po studiach pracował również w administracji państwowej w Urzędzie Gminy w Suchym Lesie, awansując do stanowiska sekretarza gminy.

Jest członkiem Międzynarodowej Izby Arbitrażowej w Brukseli i arbitrem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy tej Izbie. Nabyte doświadczenie oraz znajomość języków obcych jest gwarantem rzetelnej obsługi kontrahenta w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Specjalizacja

Kancelaria działa od 1989 roku i wyspecjalizowana jest w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych prowadzących działalność na terenie Polski. Specjalizujemy się w zakresie:

Windykacja długów i odszkodowań

Zajmujemy się również skuteczną windykacją należności. Ściągamy profesjonalnie, tanio i skutecznie długi na terenie Polski, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Czech, Słowacji, Bułgarii, Mołdawii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Macedonii, Italii, Francji, Holandii, Belgii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Szwecji, Finlandii, Turcji oraz w innych krajach.

Działamy w zakresie:

W celu realizacji zlecenia wymagamy jedynie kserokopii dokumentów świadczących o zadłużeniu (kopie faktur, dokumentów w-z, wezwań do zapłaty itp.) oraz podpisanie umowy wraz z pełnomocnictwem do działania, które to dokumenty można dostarczyć pocztą. Cała dalsza procedura nie wymaga żadnego zaangażowania z Państwa strony - dalsze działania wykonujemy całkowicie sami.

Kancelaria nasza proponuje Państwu również szereg usług doradczych w zakresie działalności gospodarczej na terenie Polski, Rosji, Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej. Służymy pomocą zwłaszcza przy zawieraniu kontraktów gospodarczych z partnerami z w/w krajów. Prawidłowe zawarcie kontraktu ma ogromne znaczenie przy ewentualnym dochodzeniu swych praw na drodze sądowej. Okazuje się wtedy, iż zawarty kontrakt zawiera istotne błędy, które utrudniają lub uniemożliwiają dochodzenie swych praw i należności wynikających z zawartego kontraktu. Strony bowiem często nie znają prawa kraju swojego partnera i posługują się wiedzą dotyczącego ich prawa krajowego, a tymczasem różnice miedzy prawem polskim, rosyjskim czy ukraińskim są bardzo znaczące.

Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria prowadzi również sprawy o różnego typu odszkodowania:

Odszkodowania komunikacyjne

Zapewniamy pomoc prawną. Naszym celem jest uzyskanie odszkodowania, zadośćuczynienia i/lub renty, do których poszkodowani są uprawnieni, a które towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają niechętnie. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają na równą walkę z firmami ubezpieczeniowymi, które wiedzą, że w stosunku do większości poszkodowanych mogą sobie pozwolić na unikanie wypłaty. Niejednokrotnie firmie ubezpieczeniowej bardziej się opłaca zapłacić karę za niedozwolone praktyki, niż wypłacić odszkodowanie każdemu, kto się po nie zgłosi.

Uzyskanie należnego odszkodowania nie jest łatwe. Ci, którzy mieli już wątpliwą przyjemność "negocjacji" z towarzystwem ubezpieczeniowym wiedzą, że ubezpieczyciele robią wszystko, aby zniechęcić klienta do dochodzenia roszczeń. Najczęściej wypłacają tylko część należnych pieniędzy licząc na to, że klient zadowoli się otrzymaną sumą i zaniecha dalszych działań.

Jeżeli nie zgadzamy się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego, możemy dalej dochodzić roszczeń. Mamy na to przynajmniej 3 lata niezależnie od terminów wyznaczanych w piśmie przez ubezpieczyciela. O odszkodowanie nie musimy walczyć sami, a możemy zlecić sprawę kancelarii prawnej lub firmie specjalizującej się w dochodzeniu roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych.

Jeżeli jesteś poszkodowanym i nie dostałeś odszkodowania lub zostałeś potraktowany nierzetelnie przez towarzystwo ubezpieczeniowe, zgłoś się do nas. Służymy pomocą. Oferujemy pomoc w uzyskaniu odszkodowania od początku zaistnienia szkody jak również na każdym etapie jej likwidacji. Prowadzimy także na zlecenie działania interwencyjne w przypadkach wypłaty zaniżonych odszkodowań.

Staramy się, aby likwidacja szkody nastąpiła szybko i bez komplikacji. Jeśli jednak dochodzi do nieuzasadnionego oporu ze strony zakładu ubezpieczeń, kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego w procesie cywilnym.

Odszkodowania za słupy energetyczne

Większość nieruchomości w Polsce, na których terenie stoją słupy energetyczne lub biegną innego typu linie przesyłowe naziemne i podziemne nie posiada uregulowanego stanu prawnego w tym zakresie. Uregulowanie stanu prawnego w tym przypadku polega na ustanowieniu służebności przesyłu. Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym związanym z przedmiotową nieruchomością i dla swojej skuteczności musi być ustanowiona w formie aktu notarialnego. Jeśli właściciel linii przesyłowej nie dopełnił tej formalności oznacza to, że nasza działka jest wykorzystywana do przesyłu za darmo i należy się nam za to stosowne odszkodowanie. Odszkodowania za słupy energetyczne stojące na naszej działce można zgodnie z prawem dochodzić na 10 lat wstecz. Dotyczy to również innych urządzeń energetycznych (np. trafostacji) lub innych linii przesyłowych np. gazociągów, wodociągów, linii cieplnych itp.

W minionych czasach większość polskiego systemy elektroenergetycznego została zbudowana bez zgodny właścicieli ziemi i bez poszanowania ich własności. Słupy energetyczne stawiano na podstawie jednostronnych dyspozycji zakładów energetycznych lub na podstawie ustnych ustaleń. W wyniku tego rodzaju działań właściciele działek mogą wysuwać szereg roszczeń takich :

Kancelaria zapewnia pełną pomoc prawna w powyższym zakresie.

Oferta dla syndyków

Skupujemy wierzytelności należące do masy upadłości, zwłaszcza wierzytelności zagraniczne. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy.

Współpraca

Kancelaria współpracuje z wieloma Kancelariami Adwokackimi, Prawniczymi i Notarialnymi oraz firmami consultingowymi z kraju i zagranicy co gwarantuje kompleksową i szybką obsługę zleconych przedsięwzięć, również w zakresie pomocy w zakresie doradztwa finansowego, oceny ryzyka prowadzonego lub planowanego przedsięwzięcia, oraz innych wypadków, wymagających rzetelnej oceny ekonomiczno - prawnej.

Adwokat Andrzej Philips

Kontakt

KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Wojska Polskiego 130
21-550 Terespol
tel. kom.: +48 509 904 645
tel. + 48 83 34 37 242
a.philips@onet.eu

Lokalizacja


Wyświetl większą mapę